Download phần mềm diệt virus Kaspersky miễn phí

- Để tải bản cài đặt của Kaspersky Tiếng Việt, bạn chọn phiên bản và server muốn tải về, sau đó bấm vào đường dẫn "Download". Khi cửa sổ được mở, chọn "Save", sau đó chọn vị trí thuận tiện để lưu file, ví dụ như Desktop.
- Mặc định tất cả các sản phẩm của Kaspersky đều cho phép dùng thử trong thời gian 01 tháng.
- Đối với khách hàng đang sử dụng phần mềm Kaspersky phiên bản cũ, chỉ cần tải phiên bản mới nhất tại trang này về và cài đè lên để được nâng cấp lên phiên bản mới miễn phí.
* Bản cài đặt Kaspersky 2020
Kaspersky Internet Security
DOWNLOAD
Kaspersky Anti Virus
DOWNLOAD
Kaspersky Total Security
DOWNLOAD
* Bản cài đặt Kaspersky 2019
Kaspersky Internet Security
DOWNLOAD
Kaspersky Anti Virus
DOWNLOAD
Kaspersky Total Security
DOWNLOAD
Kaspersky Internet Security For Mac
DOWNLOAD
Kaspersky Internet Security For Android
DOWNLOAD
* Bản cài đặt Kaspersky 2018
Kaspersky Internet Security
DOWNLOAD
Kaspersky Anti-Virus
DOWNLOAD
Kaspersky Total Security
DOWNLOAD
* Bản cài đặt Kaspersky 2017
Kaspersky Internet Security
DOWNLOAD
Kaspersky Anti-Virus
DOWNLOAD
Kaspersky Total Security
DOWNLOAD
Kaspersky Small Office Security
DOWNLOAD
Kaspersky Internet Security cho Mac
DOWNLOAD
Kaspersky Internet Security cho Android
DOWNLOAD
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kaspersky Internet Security
DOWNLOAD
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kaspersky Anti-Virus
DOWNLOAD
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kaspersky Internet Security cho Mac
DOWNLOAD
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kaspersky Internet Security cho Android
DOWNLOAD
* Bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2016 (Tiếng Việt)
Version 16.0.0.614
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kaspersky Internet Security 2016
* Bản cài đặt Kaspersky Antivirus 2016 (Tiếng Việt)
Version 16.0.0.614
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kaspersky Anti-Virus 2016

Bài viết Trang Download


Kaspersky Internet Security for Android chỉ với 50.000 VND
Kaspersky Internet Security for Android chỉ với 50.000 VND