Cài đặt và kích hoạt bản quyền Kaspersky Internet Security for Android

- Trước khi cài đặt và kích hoạt bản quyền bạn phải đảm bảo ngày tháng năm và thời gian trên thiết bị đúng với hiện tại và thiết bị được kết nối internet

- Kết nối thiết bị Android (smartphone, tablet) đến Internet, truy cập địa chỉ:

http://mobile.kaspersky.com/ để tải về gói cài đặt phần mềm.

- Bạn tiến hành chạy file vừa tải về (file có định dạng .apk), cửa sổ đầu tiên chọn Install, sau khi cài đặt thành công bạn chọn Open (hình dưới)

Lưu ý: trường hợp cài đặt bị lỗi, vấn đề có thể do thiết bị của bạn chưa cấu hình bỏ chức năng không cho phép cài đặt các ứng dụng bên ngoài Market. Cách làm: Trên smartphone vào Setting (hoặc “Cài đặt”) > Applications (hoặc “Ứng Dụng”) > đánh dấu chọn Unknown sources (hoặc “Nguồn không xác định”)

Cửa sổ tiếp theo chọn quốc gia Viet Nam sau đó chọn Next, cửa sổ tiếp theo bạn chọn Accept all agreement and continue (hình dưới)

 

- Cửa sổ yêu cầu kích hoạt bản quyền xuất hiện > bạn chọn I have the activation code > cửa sổ tiếp theo bạn điền vào mã bản quyền gồm 20 ký tự sau đó chọn Activate. Khi kích hoạt bản quyền thành công, thông tin bản quyền sẽ xuất hiện cho bạn biết được ngày hết hạn > bạn chọn Close (hình dưới)

 

 

- Giả sử trong khi cài đặt bạn lỡ bỏ qua bước kích hoạt chương trình hoặc trong trường hợp bạn mua gia hạn bản quyền và muốn kích hoạt chương trình sẵn có, bạn mở giao diện chỉnh của chương trình chọn nút   > chọn Setting (hình dưới)

 

- Chọn Additional Settings > Licensing > Enter activation code (hình dưới)