Kaspersky Proguide có những phương thức thanh toán nào?

Quý khách có nhiều phương thức thanh toán để lựa chọn:

Kaspersky Proguide có những phương thức thanh toán nào?

-       Thanh toán bằng thẻ ATM có đăng ký Internet banking.

-       Thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa/Master.

-       Thanh toán bằng chuyển khoản tài khoản ngân hàng.

-       Thanh toán qua cổng Payoo.

-       Thanh toán tiền mặt ngay khi nhận hàng.