Máy tính/trình duyệt web của tôi gặp vấn đề/bị treo trong quá trình thanh toán. Làm cách nào để biết tôi hoàn tất thanh toán thành công?

Sau khi bạn hoàn tất các bước thanh toán và sau quá 30 giây mà bạn không nhận được bất cứ thông báo nào, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng qua số điện thoại 1900 17 47 để kiểm tra kết quả giao dịch. Bạn không nên tiếp tục thực hiện giao dịch để tránh trường hợp bị trừ tiền thêm một lần.