Tôi có thể chỉnh sửa hoặc hủy đơn hàng không?

- Việc chỉnh sửa hoặc huỷ đơn hàng chỉ được thực hiện do bộ phận bán hàng của Kaspersky Care thực hiện.

- Khi bạn muốn chỉnh sửa hoặc huỷ đơn hàng đã đặt, bạn cần phải gọi điện hoặc gửi email xác nhận với bộ phận bán hàng của Kaspersky Proguide qua số: 1900 17 47 hoặc theo địa chỉ email: kaspersky.care@proguide.vn