phần mềm diệt virus Kaspersky

Phần mềm diệt virus Kaspersky

200.000 đ
Kaspersky Safe Kids
Bảo vệ tất cả thiết bị của trẻ trong gia đình/Năm
Lọc nội dung độc hại
Tìm kiếm YouTube an toàn
Quản lý thời gian sử dụng
220.000 đ
180.000 đ
Kaspersky Anti-Virus Gia hạn
1 PC / Năm
Diệt virus mạnh mẽ
Giao diện thân thiện
Không ảnh hưởng hiệu suất máy
220.000 đ
Kaspersky Standard
1 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
VPN miễn phí tới 300MB/ngày
400.000 đ
Kaspersky Standard
1 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
VPN miễn phí tới 300MB/ngày
430.000 đ
Kaspersky Standard
3 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
VPN miễn phí tới 300MB/ngày
540.000 đ
Kaspersky Standard
5 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
VPN miễn phí tới 300MB/ngày
760.000 đ
Kaspersky Standard
3 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
VPN miễn phí tới 300MB/ngày
980.000 đ
Kaspersky Standard
5 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
VPN miễn phí tới 300MB/ngày
330.000 đ
270.000 đ
Kaspersky Internet Security for PC Gia hạn
1 PC / Năm
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
Tường lửa
330.000 đ
Kaspersky Plus
1 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
Quản lý mật khẩu
VPN siêu nhanh không giới hạn
Tăng hiệu suất máy
590.000 đ
Kaspersky Plus
1 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
Quản lý mật khẩu
VPN siêu nhanh không giới hạn
Tăng hiệu suất máy
650.000 đ
Kaspersky Plus
3 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
Quản lý mật khẩu
VPN siêu nhanh không giới hạn
Tăng hiệu suất máy
900.000 đ
Kaspersky Plus
5 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
Quản lý mật khẩu
VPN siêu nhanh không giới hạn
Tăng hiệu suất máy
980.000 đ
Kaspersky Plus
3 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
Quản lý mật khẩu
VPN siêu nhanh không giới hạn
Tăng hiệu suất máy
1.500.000 đ
Kaspersky Plus
5 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
Quản lý mật khẩu
VPN siêu nhanh không giới hạn
Tăng hiệu suất máy
400.000 đ
Kaspersky Premium
1 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
Quản lý mật khẩu
Ví bảo vệ danh tính cao cấp
VPN siêu nhanh không giới hạn
Bảo vệ trẻ em Cơ bản
750.000 đ
Kaspersky Premium
1 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ, chống ransomware
Hỗ trợ Windows - MAC OS - iOS - Android
Chống lừa đảo web và email
An toàn thanh toán trực tuyến
Quản lý mật khẩu
Ví bảo vệ danh tính cao cấp
VPN siêu nhanh không giới hạn
Bảo vệ trẻ em Cơ bản
200.000 đ
160.000 đ
Kaspersky Internet Security For Android
1 Thiết bị / Năm
Cho hệ điều hành Android
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
3.600.000 đ
Kaspersky Small Office Security
5 PCs + 5 Mobile + 1 File Server
1 server nhiều máy con
Diệt virus mạnh mẽ
Mã hoá dữ liệu
Sao lưu dữ liệu
Quản lý mật khẩu
4.400.000 đ
Kaspersky Small Office Security
10 PCs + 10 Mobile + 1 File Server
1 server nhiều máy con
Diệt virus mạnh mẽ
Mã hoá dữ liệu
Sao lưu dữ liệu
Quản lý mật khẩu