PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KASPERSKY

Kết quả tìm được 2 tin tức với từ khóa: "Christmas"

Đổi hộp sản phẩm nhận quà Giáng Sinh

21/12/2017 01:00:00 4.454
Từ 21/12 - 26/12/2017, khi khách hàng mang hộp sản phẩm Kaspersky 2017 đến booth đổi quà của Kaspers...

“Christmas Card.zip” – Cảnh báo thiệp ảo...

07/12/2012 10:00:00 2.127
Một tập tin mang tên “Christmas card.zip” đang được sử dụng để phát tán mã độc. Tập tin này được đặt...
Xem thêm