PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KASPERSKY

Kết quả tìm được 20 tin tức với từ khóa: "Patch-Tuesday"

Bản cập nhật Windows 11 Moment 5 chính t...

29/02/2024 12:00:00 170
Các thiết bị đủ điều kiện sẽ tự động nhận được bản cập nhật Moment 5 vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, nh...

73 lỗ hổng bảo mật Windows được Microsof...

08/02/2024 08:00:00 1.062
Microsoft đã phát hành các bản vá bảo mật để giải quyết 73 lỗi bảo mật trên dòng phần mềm của mình n...

Microsoft phát hành bản vá tháng 10 năm ...

06/10/2023 08:00:00 1.277
Microsoft đã phát hành bản cập nhật Patch Tuesday vào tháng 10 năm 2023, giải quyết tổng cộng 103 lỗ...

Cập nhật Adobe Acrobat và Reader để vá l...

18/09/2023 08:00:00 204
Bản cập nhật Patch Tuesday của Adobe vào tháng 9 năm 2023 đi kèm với một bản vá cho một lỗ hổng bảo ...

Microsoft đẩy mạnh cập nhật phiên bản 23...

28/08/2023 12:00:00 1.001
Microsoft cho biết bản vá October 2023 Patch Tuesday sẽ là bản cập nhật bảo mật cuối cùng cho 21H2.

Microsoft phát hành bản vá cho 74 lỗ hổn...

09/08/2023 08:00:00 241
Microsoft đã vá tổng cộng 74 lỗ hổng trong phần mềm của mình như một phần của bản cập nhật Patch Tue...

Microsoft phát hành bản vá lỗi tháng 1-2...

11/01/2023 08:00:00 693
Các bản sửa lỗi Patch Tuesday đầu tiên do Microsoft cung cấp cho năm 2023 đã xử lý tổng cộng 98 lỗi ...

Bản vá lỗi DirectX và SMB màn hình xanh ...

30/03/2022 12:00:00 1.628
Khác với các bản cập nhật Patch Tuesday thông thường, các bản cập nhật thử nghiệm "C" không bao gồm ...

Bản vá lỗi tháng Một của Windows Server ...

22/02/2022 12:00:00 988
Các bản cập nhật bảo mật Windows Server vừa được phát hành trong gói Patch Tuesday tháng 01/2022 có ...
Xem thêm