Download phần mềm diệt virus Kaspersky miễn phí

- Để tải bản cài đặt của , bạn chọn phiên bản và server muốn tải về, sau đó bấm vào đường dẫn "Download". Khi cửa sổ được mở, chọn "Save", sau đó chọn vị trí thuận tiện để lưu file, ví dụ như Desktop. - Mặc định tất cả các sản phẩm của Kaspersky đều cho phép trong thời gian . - Đối với khách hàng đang sử dụng phần mềm Kaspersky phiên bản cũ, chỉ cần tải phiên bản mới nhất tại trang này về và cài đè lên để được nâng cấp lên phiên bản mới miễn phí.
* Bản cài đặt (Tiếng Việt) * Bản cài đặt (Tiếng Việt)
* Bản cài đặt * Bản cài đặt
Get Adobe Flash player